Gereedschap Smeden

– Binnen zes dagen leer je diverse soorten smeedgereedschappen zelf smeden. –

In deze 6 daagse cursus leert de deelnemer een aantal soorten smeedgereedschappen, zoals tangen, hamers, stokbeitels, doorslagen, vulders en beitels zelf smeden.

Na afloop kan de deelnemer zelf zijn/haar gereedschappen vervaardigen. Ook zal de deelnemer in staat zijn bestaand gereedschap indien nodig aan te passen voor specifieke opdrachten.

Door het zelf vervaardigen van diverse gereedschappen wordt het verschil ervaren tussen het smeden van de diverse soorten staal.

De cursus bestaat uit praktijk en theorie.

Voor de toelating van deze cursus is het certificaat Smeden 1 en 2 van toepassing.

De cursus bestaat uit 3 x 2 aaneengesloten dagen (zaterdag en zondag).
De tijden zijn van 8.30 uur tot 17.30 uur.

De lessen worden gegeven door opgeleide vakdocenten in de Smederij Cornelis Pronk. Iedere deelnemer beschikt over een eigen smidsvuur met een in hoogte verstelbaar aambeeld en voldoende handgereedschap.

Bij aanvang van de cursus ontvangt de deelnemer een lesboek Gereedschap smeden met daar in veel werktekeningen van diverse gereedschappen.

Als Gereedschap smeden goed is afgesloten ontvangt de deelnemer een certificaat.

Datums en kosten Gereedschap smeden:

Data:  14-15 september, 28-29 september en 19-20 oktober (dit zijn 3 weekenden)
Kosten: € 1.510,00 dit is inclusief materiaal, kolen, lesboek, uitgebreide lunch, koffie, thee en water.
Aantal deelnemers: minimaal 5  maximaal 6 personen.

De deelnemer zorgt zelf voor een smeedhamer, een smeedschort, de benodigde veiligheidskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Als uw werkgever onder de werksfeer van het OOM valt, kunnen de kosten van deze cursus voor een deel worden vergoed.

Mondra Opleidingen is een door het CRKBO geregistreerde onderwijsinstelling, daardoor vrijgesteld BTW.