Opleiding Smeden 2

– Vervolgopleiding Smeden –

Smeden 2 heeft tot doel de deelnemer/deelneemster zo op te leiden dat hij/zij met de juiste kennis en eigen verantwoordelijkheid smeedwerkzaamheden kan uitvoeren.

Smeden 2 is het vervolg op Smeden 1 en bestaat uit 4 x 2 aaneengesloten dagen van elk 9 lesuren (zaterdag en zondag) verdeeld over 4 weekenden.
De lestijden zijn van 8.30 uur tot 17.30 uur.
Ons programma bestaat uit theorie- en praktijklessen.
Elke ochtend wordt met theorie gestart, 4 x 2 uur handtekenen, 2 x 1,5 uur vaktheorie en 2 x 1,5 uur bouwstijlherkenning. De praktijklessen sluiten hierop aan.
Voor de theorielessen zullen thuis opdrachten uitgevoerd moeten worden.

De opleiding wordt gegeven door bevoegde vakdocenten die actief werkzaam zijn in de smederij. De lessen worden gegeven bij Smederij Cornelis Pronk. Iedere deelnemer beschikt over een eigen smidsvuur met een in hoogte verstelbaar aambeeld en een eigen basisset hamers, tangen en benodigde hulpgereedschappen.

In het laatste weekend van Smeden 2 wordt een proefstuk gemaakt.
Dit werkstuk en de opdrachten van de theorie worden beoordeeld.
Bij een voldoende wordt het certificaat Smeden 2 uitgereikt en geeft het toegang tot de opleiding Smeden 3.

Inhoud Smeden 2:

Praktijk:

  • Het omgaan met het smidsvuur en smeedgereedschappen
  • Torderen
  • Smeden van krullen
  • Maken van diverse verbinding
  • Werken met de luchthamer
  • Maken van een proefstuk.

Vaktheorie:
Kennis van gereedschap en technieken van het smeden.
Richten, torderen en kloven van materiaal.
Diverse verbindingen.
Gebruik luchthamer.
Gewichtstabellen.

Bouwstijlherkenning:
Kennismaking met de Renaissance, Barok en Rococo.
Tijdens Smeden 2 wordt verder gewerkt aan het maken van het werkstuk.

Handtekenen voor de smid:
Uitbreiding op Smeden 1 van de kennis van het handtekenen.
Tekenen van zelf vervaardigde werkstukken tijdens de opleiding.

Datums en kosten Smeden 2:

Data 2023 (VOL): 14 en 15 oktober, 28 en 29 oktober, 11 en 12 november, en 25 en 26 november.
Data 2024: 26 en 27 oktober, 9 en 10 november, 23 en 24 november, en 7 en 8 december

Kosten: € 1804,-, dit is inclusief materiaal, kolen, lesboek, uitgebreide lunch, koffie, thee en water.

Aantal deelnemers: minimaal 5 en maximaal 7 personen.
De deelnemer zorgt zelf voor een smeedhamer, een smeedschort, de benodigde veiligheidskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Als uw werkgever onder de werksfeer van het OOM valt, kunnen de kosten van deze cursus voor een deel worden vergoed.

Mondra Opleidingen is een door het CRKBO geregistreerde onderwijsinstelling, daardoor vrijgesteld BTW.