Opleiding Smeden 2

– Vervolgopleiding Smeden –

Smeden 2 heeft tot doel de deelnemer/deelneemster zo op te leiden dat hij/zij met de juiste kennis en eigen verantwoordelijkheid smeedwerkzaamheden kan uitvoeren.

Smeden 2 is het vervolg op Smeden 1 en bestaat uit 4 x 2 aaneengesloten dagen van elk 9 lesuren (zaterdag en zondag) verdeeld over 4 weekenden waarbij er thuis nog huiswerk gemaakt moet worden.
De lestijden zijn van 8.30 uur tot 17.30 uur.

De lessen worden gegeven door opgeleide vakdocenten in de Smederij Cornelis Pronk. Iedere deelnemer beschikt over een eigen smidsvuur met een in hoogte verstelbaar aambeeld en voldoende handgereedschap.

Als Smeden 2 goed is afgesloten met een certificaat kan de deelnemer doorstromen naar Smeden 3.

Inhoud Smeden 2:

Praktijk:
• Torderen van plat en vierkant materiaal
• Smeden van krullen
• Maken van verbinding door middel van stroppen of klinken
• Werken met de mechanische hamer.

Vaktheorie:
Kennis van gereedschap en technieken van het smeden.

Bouwstijlherkenning:
Kennismaking met Romaans/Gotiek en Renaissance.

Handtekenen voor de smid:
Basiskennis van het handtekenen.

Datums en kosten Smeden 2:

Datum: 9 en 10 april, 23 en 24 april, 7 en 8 mei, 21 en 22 mei 2022

Kosten: € 1804,-, dit is inclusief materiaal, kolen, lesboek, uitgebreide lunch, koffie, thee en water.

Aantal deelnemers: minimaal 5 en maximaal 7 personen.
De deelnemer zorgt zelf voor een smeedhamer de benodigde veiligheidskleding, persoonlijke beschermingsmiddelen, een hamer en smeedschort.

Als uw werkgever onder de werksfeer van het OOM valt, kunnen de kosten van deze cursus voor een deel worden vergoed.

Mondra Opleidingen is een door het CRKBO geregistreerde onderwijsinstelling, daardoor vrijgesteld BTW.

Meer informatie