Inleiding Opleiding Smeden

– De vraag naar goed opgeleide smeden neemt toe –

De vraag naar ambachtelijk en professioneel smeedwerk is de afgelopen tien jaar fors toegenomen en daarmee de vraag naar goed opgeleide smeden die hun vak verstaan.

Dat was voor Cees Pronk de aanleiding om in 1999/2000 onderzoek te doen naar opleidingen op het gebied van smeden in Nederland. Een goede beroepsopleiding bleek echter niet meer te bestaan. Om in Nederland weer een opleiding smeden van de grond te krijgen heeft Cees Pronk zelf een opleiding smeden ontwikkeld. Veel leden van Vakgroepen en brancheorganisaties hebben bij Mondra Opleidingen de opleiding smeden gevolgd. Ook in het buitenland is de opleiding bekend en meerdere smeden, uit diverse landen, zijn met een diploma Smeden naar huis gegaan.

Dat heeft Cees gestimuleerd om zich in geschikte lesprogramma’s te verdiepen en hebben hij en zijn vrouw het eindtermendocument geschreven voor de opleiding smeden. Deze eindtermen, goedgekeurd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), zijn het uitgangspunt geweest voor het samenstellen en schrijven van lesmateriaal voor de Opleiding Smeden.

Het door ons ontwikkelde lesboek en de praktijkoefeningen stellen de cursist in staat om aan het eind van de cursus zelfstandig smeedwerkstukken te vervaardigen.

Vroegere generaties die zich met smeden bezighielden, beheersten de techniek tot in de puntjes. De Opleiding Smeden legt ook bij huidige en toekomstige smeden de basis voor dit prachtige vak.

Het lesboek is een leidraad voor de smid, maar niet een garantie dat de deelnemer/deelneemster na het lezen hiervan een goede smid is. Men moet het vak leren door het maken van oefeningen en werkstukken vervaardigen onder begeleiding van een docent of leermeester.

Niet alleen het overdragen van kennis, maar ook deelname aan manifestaties en beurzen, waarbij het smeden voor een breed publiek zichtbaar wordt, artikelen in (vak)bladen en uitwisseling van informatie via smeedverenigingen zijn een ondersteuning voor de ontwikkeling. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat alle waardevolle kennis en ervaring behouden blijft.

Meer informatie