Inleiding Opleiding Smeden

– De vraag naar goed opgeleide smeden neemt toe –

De vraag naar ambachtelijk en professioneel smeedwerk is de afgelopen tien jaar fors toegenomen, en daarmee de vraag naar goed opgeleide smeden die hun vak verstaan.

Dat was voor Cees Pronk de aanleiding om in 1999/2000 te onderzoeken welke opleidingen er op dit gebied in Nederland waren. Een goede beroepsopleiding bleek echter niet te vinden. De door hem ontwikkelde smeedopleiding is het begin geweest om in Nederland weer een opleiding smeden van de grond te krijgen. Veel leden van Vakgroepen en brancheorganisaties hebben bij Mondra Opleidingen de opleiding smeden gevolgd. Maar ook in het buitenland is de opleiding bekent en meerdere smeden uit het buitenland zijn met een diploma Smeden naar huis gegaan.

Dat heeft Cees gestimuleerd om zich in geschikte lesprogramma’s te verdiepen en hebben hij en zijn vrouw het eindtermendocument geschreven voor de opleiding smeden. Deze eindtermen, goedgekeurd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), zijn het uitgangspunt geweest voor het samenstellen en schrijven van lesmateriaal voor de Opleiding Smeden.

Het ontwikkelde lesboek en de praktijkoefeningen stellen de cursist in staat om aan het eind van de cursus zelfstandig smeedwerkstukken te vervaardigen. Dit lesmateriaal is mede tot stand gekomen dankzij Jos Spanier († jan. 2011) uit Luxemburg.

Vroegere generaties die zich met smeden bezighielden, beheersten de techniek tot in de puntjes. De Opleiding Smeden legt ook bij huidige en toekomstige smeden de basis voor dit prachtige vak.

Het lesboek is een leidraad voor de smid maar niet een garantie dat hij na het lezen hiervan een goede smid is. Dit moet hij leren door het maken van oefeningen, werkstukken vervaardigen onder begeleiding van een docent of leermeester.

Maar ook bezoeken brengen aan manifestaties en beurzen, artikelen in (vak)bladen en uitwisseling van informatie via smeedverenigingen zijn een ondersteuning voor de ontwikkeling. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat alle waardevolle kennis en ervaring behouden blijft.

Contactgegevens

Mondra Opleidingen
Ambachtsweg 38
6673 DK Andelst (NL)

+31 (0)488 454 368
jhuisman@mondra.nl

Op de agenda

  1. Workshop Mes maken

    29 juni - 09:30 tot 16:30
  2. Opleiding Smeden 1 (1/4)

    26 oktober - 08:30 tot 27 oktober - 17:30