Restauratiesmeden

– Onderhoud en herstelwerkzaamheden uitvoeren is een vak apart –

Met liefde en vakmanschap zijn in de afgelopen eeuwen parels van de bouwkunst en smeedwerk tot stand gekomen. Velen zijn als erfstuk uit een rijk verleden behouden gebleven en vervullen heden ten dage in vele gevallen nog een culturele, toeristische en economische functie.

Het onderhoud en herstel-restauratie van dit cultureel erfgoed vraagt ook nu vaklieden die er met liefde aan werken en de nodige vaardigheden en kennis van zaken hebben.

Waar het in de restauratie om gaat is het behouden en conserveren van de objecten voor de volgende generatie. We moeten er toch niet aan denken dat door het niet op de juiste wijze onderhouden van ons culturele erfgoed de volgende generatie hier niets meer van meekrijgen.

Het uitvoeren van werkzaamheden aan deze historische objecten zullen we zoveel mogelijk op de manier moeten doen zoals het bij het vervaardigen in het verleden is gedaan. Laten we dat met respect doen. Wij moeten onderzoeken hoe het gemaakt is en, indien mogelijk, met materialen uit het verleden herstellen. Waar we trots op mogen zijn is dat we na het herstel kunnen zeggen, er is minder dan 7% door nieuw materiaal vervangen.

Inhoud Opleiding restauratiesmeden:

  • Introductiedag wat is restauratiesmeden
  • Kunst/bouwstijl herkenning
  • Bezoek aan Amsterdam met gids en onderzoek doen naar diverse periodes van gebouwen
  • Het smeden van werkstukken uit de diverse stijlen/periodes
  • Het doen van onderzoek over het te herstellen smeedwerk inclusief kleuren onderzoek
  • Het maken van ontwerpen, plan van aanpak en werktekeningen
  • Het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden
  • Het vervaardigen van revisietekeningen met daarin aangegeven welke delen hersteld en vervangen zijn
  • In de opleiding zal gebruik gemaakt worden van smeedijzeren objecten uit het depot van bijvoorbeeld GRC

Er wordt gewerkt in groepsverband.

Toelating:

Een volledige opleiding smeden van Mondra Opleidingen of het afleggen van een toetsing.

De toetsing bestaat uit het vervaardigen van een smeedwerkstuk met een werkstukafmeting van 600 x 600 x 600 mm met een maximaal gewicht van 20 kg. met daarin 8 smeedtechnieken waarvan 1 vuurlas.

Ook zal er een toets zijn over bouwstijlherkenning, handtekenen en vaktheorie.

De beoordeling van deze toelatingstoets wordt gedaan door een commissie van deskundigen van de European Forging Academy.

Een vereiste is dat de deelnemer beschikt over een werkruimte waar hij diverse opdrachten van de opleiding kan uitvoeren.

Datums en kosten van opleiding Restauratiesmeden:

Start van deze opleiding:  begin 2024 bij voldoende deelnemers.

Aantal deelnemers: minimaal 4 en maximaal 5 personen.

Duur opleiding: De opleiding wordt in 16 dagen gegeven over een periode van 8 maanden.
Exclusief de dagen voor het vervaardigen van het eindproduct.

Aan het einde van de opleiding wordt onder toezicht van een commissie van deskundigen van de European Forging Academy, een praktische en theoretische eindtoets afgenomen en bij goed gevolg wordt het diploma uitgereikt.

De kosten: € 4.600,00 dit is inclusief materiaal, kolen, gebruik gereedschap en benodigde machines, lesboek, uitgebreide lunch, koffie, thee en water.

De deelnemer zorgt zelf voor een smeedhamer, de benodigde veiligheidskleding, persoonlijke beschermingsmiddelen en een smeedschort.

Als uw werkgever onder de werksfeer van het OOM valt, kunnen de kosten van deze cursus voor een deel worden vergoed.

Mondra Opleidingen is een door het CRKBO geregistreerde onderwijsinstelling, daardoor vrijgesteld BTW.

Meer informatie