Opleiding Smeden 1

– Basissmeden –

Het zou toch jammer zijn als het Ambacht Smeden verloren zou gaan. Om het Ambacht voor iedereen toegankelijk te maken bieden wij deze beroepsgerichte opleiding smeden aan. Voor toelating is een vooropleiding in de metaal niet vereist.

Smeden 1 heeft tot doel de deelnemer/deelneemster zo op te leiden dat hij/zij met de juiste kennis en eigen verantwoordelijkheid smeedwerkzaamheden kan uitvoeren.

Smeden 1 bestaat uit 4 x 2 aaneengesloten dagen van elk 9 lesuren (zaterdag en zondag) verdeeld over 4 weekenden waarbij er thuis nog huiswerk gemaakt moet worden.

De lestijden zijn van 8.30 uur tot 17.30 uur.

De lessen worden gegeven door opgeleide vakdocenten in de Smederij Cornelis Pronk. Iedere deelnemer beschikt over een eigen smidsvuur met een in hoogte verstelbaar aambeeld en voldoende handgereedschap.

Als Smeden 1 goed is afgesloten met een certificaat kan de deelnemer doorstromen naar Smeden 2.

Inhoud Smeden 1:

Praktijk:
• Het omgaan met het smidsvuur het smeden van puntjes aan rond en vierkant materiaal
• Doorhakken
• Kloven
• Scherpe hoeken smeden
• Smeden van vierkant naar rond maar ook van rond naar vierkant
• Het maken van gaten.

Vaktheorie:
Basiskennis en basisvaardigheden over het smeden.

Bouwstijlherkenning:
Kennismaking met de geschiedenis van het smeden en de Klassieke Oudheid.

Handtekenen voor de smid:
Het maken van eenvoudige schetsen.

Datums en kosten Smeden 1:

Datum: start 18 september 2021

Kosten: € 1528,-, dit is inclusief materiaal, kolen, lesboek, uitgebreide lunch, koffie, thee en water.
Deelnemers die de workshop ‘Introductiedag Smeden‘ gevolgd hebben en binnen 1 jaar na deze workshop starten met Smeden 1 betalen € 1428,-.

Aantal deelnemers: minimaal 5 en maximaal 7 personen.
De deelnemer zorgt zelf voor een smeedhamer de benodigde veiligheidskleding, persoonlijke beschermingsmiddelen en een smeedschort.
Voordat u een hamer aanschaft kunt u bij ons diverse hamers uitproberen.

Als uw werkgever onder de werksfeer van het OOM valt, kunnen de kosten van deze cursus voor een deel worden vergoed.

Mondra Opleidingen is een door het CRKBO geregistreerde onderwijsinstelling, daardoor vrijgesteld BTW.