Opleiding Smeden 3

– Smeden voor gevorderden –

Smeden 3 is het vervolg op Smeden 2 en bestaat uit 3 x 2 aaneengesloten dagen van elk 9 lesuren (zaterdag en zondag) en 1 x 3 dagen van 9 lesuren (vrijdag, zaterdag en zondag). verdeeld over 4 weekenden.

De lestijden zijn van 8.30 uur tot 17.30 uur.

Ons programma bestaat uit theorie en praktijklessen. 3 x 2 uur tekenen, in deze lessen wordt er gestart met het ontwerpen, bespreken en uitwerken van het eindwerkstuk. 2 x 1,5 uur vaktheorie en 1 x 1,5 uur bouwstijlherkenning. Bij de theorie zullen thuis opdrachten uitgevoerd moeten worden.

Smeden 3 wordt in het laatste weekend (3 dagen) afgesloten met het vervaardigen van een zelf ontworpen eindwerkstuk waarin een aantal aangeleerde technieken moeten worden verwerkt.
Dit eindwerkstuk en de opdrachten van de theorie worden beoordeeld.
Bij een voldoende beoordeling wordt het eindcertificaat van Mondra Opleidingen uitgereikt.

De opleiding wordt gegeven door bevoegde vakdocenten die actief werkzaam zijn in de smederij. De lessen worden gegeven bij Smederij Cornelis Pronk. Iedere deelnemer beschikt over een eigen smidsvuur met een in hoogte verstelbaar aambeeld en een eigen basisset hamers, tangen en benodigde hulpgereedschappen.

Inhoud Smeden 3:

Praktijk:

  • Vuurlassen
  • Gebruik luchthamer
  • Het vervaardigen van een vrij werkstuk, dat zelf ontworpen en gesmeed moet worden in het laatste weekend van 3 dagen. Hierbij is het belangrijk dat een aantal van de geleerde technieken gebruikt worden in het eindwerkstuk.

Vaktheorie:
Conserveren en materiaalkennis.

Bouwstijlherkenning:
Jugendstil / Art Nouveau en het Moderne tijdperk.

Handtekenen voor de smid:
Begeleiding tijdens het maken van een het eigen ontwerp.
In samenwerking met de docenten wordt het zelf getekende ontwerp beoordeeld op de toegepaste technieken en uitvoerbaarheid.

Datums en kosten Smeden 3:

Datum: 2024

Kosten: € 2054,-, dit is inclusief materiaal, kolen, lesboek, uitgebreide lunch, koffie, thee en water.

Aantal deelnemers: minimaal 5 en maximaal 7 personen.
De deelnemer zorgt zelf voor een smeedhamer, een smeedschort, de benodigde veiligheidskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Als uw werkgever onder de werksfeer van het OOM valt, kunnen de kosten van deze cursus voor een deel worden vergoed.

Mondra Opleidingen is een door het CRKBO geregistreerde onderwijsinstelling, daardoor vrijgesteld BTW.

Meer informatie