Opleiding Smeden 3

– Smeden voor gevorderen –

Smeden 3 is het vervolg op Smeden 2 en bestaat uit 3 x 2 aaneengesloten dagen van elk 9 lesuren (zaterdag en zondag) en 1 x 3 dagen van 9 lesuren (vrijdag, zaterdag en zondag). verdeeld over 4 weekenden waarbij er thuis nog huiswerk gemaakt moet worden. De lestijden zijn van 8.30 uur tot 17.30 uur.

De lessen worden gegeven door opgeleide vakdocenten in de Smederij Cornelis Pronk. Iedere deelnemer beschikt over een eigen smidsvuur met een in hoogte verstelbaar aambeeld en voldoende handgereedschap.

Smeden 3 goed is afgesloten ontvangt de deelnemer een eindcertificaat.

Inhoud Smeden 3:

Praktijk:

  • Vuurlassen
  • Luchthamergebruik
  • Het vervaardigen van een vrij werkstuk dat zelf ontworpen en gesmeed moet wordt en. Hierbij is het belangrijk dat de geleerde technieken gebruikt worden in het eindwerkstuk.

Vaktheorie:
Conserveren en materiaalkennis.

Bouwstijlherkenning:
Barok/Rococo en Jugendstil.

Handtekenen voor de smid:
Begeleiding tijdens het maken van een eigen ontwerp.

Datums en kosten Smeden 3:

Datum: 8-9 oktober, 22-23 oktober, 5-6 november en 18-19-20 november 2022

Kosten: € 2054,-, dit is inclusief materiaal, kolen, lesboek, uitgebreide lunch, koffie, thee en water.

Aantal deelnemers: minimaal 5 en maximaal 7 personen.
De deelnemer zorgt zelf voor een smeedhamer de benodigde veiligheidskleding, persoonlijke beschermingsmiddelen, een hamer en smeedschort.

Als uw werkgever onder de werksfeer van het OOM valt, kunnen de kosten van deze cursus voor een deel worden vergoed.

Mondra Opleidingen is een door het CRKBO geregistreerde onderwijsinstelling, daardoor vrijgesteld BTW.