Examenreglement Mondra Opleidingen

Smeedopleiding

In samenwerking met het ROC wordt een praktijkproef afgelegd die bij voldoende resultaat leidt tot het vakdiploma smeden van het ROC.

Het examenreglement is dat van het betreffende ROC, de AT school te Terborg.

Smeedcursussen

De smeedcursussen worden afgesloten met een praktijkproef die bij voldoende resultaat recht geeft op een getuigschrift of certificaat.

In de praktijkproef wordt van de cursist verlangt de in de cursus verworven vaardigheden in een praktijkproef te tonen. De docent van de cursus beoordeelt het resultaat van de praktijkproef en geeft direct mondeling het oordeel aan de cursist door.

De cursist ontvangt een getuigschrift of certificaat op basis van de beoordeling door de betreffende docent. Deze zal op basis van zijn oordeel en de volgende aspecten beslissen:

  • Voldoende aanwezigheid gedurende de cursus uren (bij verzuim is er de mogelijkheid van dagen inhalen in overleg met de administratie van Mondra Opleidingen)
  • Voldoende volgen van de instructies en het uitvoeren van de praktijkopdracht conform de eisen op tekening en/of door de docent verstrekt;
  • Indien van toepassing, het uitvoeren van een praktijkproef zoals in het cursusmateriaal is omschreven, zulks ter beoordeling van de betreffende docent.

Bij onvoldoende resultaat zal de docent aan de cursist aangeven op welke gronden het resultaat afgekeurd wordt en zal aangeven op welke wijze het getuigschrift of certificaat in de toekomst wel gehaald kan worden.

Bij afkeur kan de cursist zich opnieuw inschrijven om dezelfde cursus nogmaals te doen. Zolang de cursist de cursus niet met voldoende resultaat heeft afgesloten, verkrijgt de cursist geen getuigschrift of certificaat en kan de cursist niet deelnemen aan de opvolgende cursus.

Mondra Opleidingen behoudt zich het recht voor om te bepalen of een cursist in aanmerking komt voor het getuigschrift of certificaat en of een cursist zich kan inschrijven voor de opvolgende cursus. Afwijzingen zullen door Mondra Opleidingen kort toegelicht worden, maar beslissingen van Mondra Opleidingen zijn definitief.

Cursisten die zich niet kunnen vinden in de beslissingen van Mondra Opleidingen kunnen een klacht indienen conform de klachtenregeling.