Klachten en geschillen regeling Mondra Opleidingen

Klachten

Vragen over de inhoud of personeel van de opleiding of cursus worden door Mondra Opleidingen beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven of e-mails die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door Mondra Opleidingen per omgaand beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer de cursist een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Klachten over de uitvoering van de opleiding of cursus moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Mondra Opleidingen, nadat de cursist de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen twee maanden is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de cursist zijn of haar rechten ter zake verliest. De directeur van Mondra Opleidingen zal de klacht direct in behandeling nemen. Hierbij zal Mondra Opleidingen binnen 14 werkdagen na ontvangst van de klacht aangeven op welke termijn de cursist informatie over en afhandeling van de klacht kan verwachten.

Klachten en vragen dienen altijd bij Mondra Opleidingen ingediend te worden via het contactadres op de website per brief of e-mail. Binnen 5 dagen ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail.
Klachten zullen door beide partijen vertrouwelijk behandeld worden.
Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd in een bestand en voor een tijdsduur
van 5 jaar.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de Koninklijke Metaalunie geschillenregeling.

Geschillen

De cursusovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

De uitspraak van de Koninklijke Metaalunie over geschillen zijn voor beide partijen, de cursist en Mondra Opleidingen, bindend op de wijze zoals deze in de algemene voorwaarden zijn vastgelegd, de consequenties hiervan zijn voor rekening van Mondra Opleidingen.